Dec 12, 2015

Flaggemelding - NRC Group ASA

Det vises til børsmelding fra NRC Group ASA 4. desember 2015 om endelig registrering av nye aksjer etter gjennomført emisjon.
Datum AS eier 5.100.000 aksjer i NRC Group ASA. Etter at kapitaløkningen er registrert, er Datum AS' eierandel redusert til 14,75% av aksjekapitalen

Contact us

Henning Olsen

Henning Olsen

CEO

+47 91 74 15 92

henning.olsen[at]nrcgroup.com

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.