Lærling hos oss

NRC Group er godkjent som lærling-bedrift og tilbyr lærlingplasser innen de ulike fagfelt vi har spesialisert oss i. Vi utfører arbeid knyttet til grunn og sporbasert infrastruktur, og som lærling hos oss vil du få allsidig opplæring på ulike spennende prosjekter over hele landet. Våre ansatte består av dyktige fagfolk og høyt kompetente og erfarne prosjektledere som ønsker å være med å utvikle deg og dine evner. 

Vi tilbyr opplæring innen følgende fagfelt:

Betongfaget

Mer informasjon kommer her

Signalmontørfaget

NRC Group er godkjent lærebedrift innen signalmontørfaget. Som utdannet signalmontør vil du utføre arbeider med nybygging og vedlikehold av jernbane, t-bane eller trikk. Dette innebærer arbeid med alt fra jernbanespor og sporveksler, til planoverganger og plattformer. En signalmontør skal kunne arbeide både selvstendig og i arbeidslag. Det kreves en kombinasjon av teoretiske samt praktiske kunnskaper knyttet til sikkerhet, nøyaktighet, tegninger, teknologi og materialer. Lover og forskrifter for tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige områder står sterkt i fokus for alle som arbeider innen signalmontørfaget.

 

Typiske arbeidsoppgaver for en signalmontør:

 • Montering, vedlikehold og feilretting på relébaserte- og elektroniske sikringsanlegg og veisikringsanlegg
 • Montering, vedlikehold og feilretting på utstyr for automatisk togkontroll (ATC)
 • Arbeid på fjernstyrings- og manøversystemer for sikringsanlegg
 • Legging og skjøting av kabler i jord, montering av kabler i utstyr, koblingsskap og tekniske rom
 • Montering, vedlikehold og feilretting på mekanisk og elektromekanisk utstyr i og ved sporet

Arbeidet som signalmontør er i stor grad preget av faste rutiner, men det kan også oppstå akutte problemer som må løses raskt. Det stilles strenge sikkerhetskrav til arbeidet som utføres.

 

Personlige egenskaper

Som signalmontør jobber du både selvstendig og i tett samarbeid med andre. Du må være praktisk anlagt, men også ha teoretiske kunnskaper og kompetanse innen teknikk og elektronikk. Du må være rutinert og være villig til å delta i planlegging av arbeidene fra A-Å. Du er avhengig av samarbeid med flere faggrupper ettersom systemene for drift av jernbane og sporveier griper tett i hverandre. Det stilles derfor store krav til teknisk innsikt, nøyaktighet, samarbeid og fleksibilitet. En signalmontør arbeider til tider under sterkt tidspress og bør ha høy arbeidskapasitet. Det stilles spesielle helsekrav til signalmontører, bl.a. til hørsel, syn og fargesyn.

Banemontørfaget

NRC Group er godkjent lærebedrift innen banemontørfaget. Som utdannet banemontør vil du utføre arbeid knyttet til nybygging og vedlikehold av jernbane. Dette innebærer arbeid med alt fra jernbanespor og sporveksler, til planoverganger og plattformer. En banemontør skal kunne arbeide både selvstendig og i arbeidslag. Det kreves en kombinasjon av teoretiske samt praktiske kunnskaper knyttet til sikkerhet, nøyaktighet, tegninger, teknologi og materialer. Lover og forskrifter for tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige områder står sterkt i fokus for alle som arbeider innen banemontørfaget.

 

Typiske arbeidsoppgaver for en banemontør:

 • Nybygging, vedlikehold, kontroll av systemer og feilretting
 • Enkelt oppmålingsarbeid
 • Ettersyn og kontroll av dreneringssystemer og bruer
 • Planlegging og kvalitetssikring
 • Bygging og vedlikehold av jernbanespor
 • Bygging og vedlikehold av sporveksler
 • Ettersyn og vedlikehold av dreneringssystemer
 • Vedlikehold av bruer
 • Bygging og vedlikehold av planoverganger og plattformer
 • Feilretting, både planlagt og akutt
 • Kontroll og visitasjon
 • Godkjenning av sporets geometri

Arbeidet som signalmontør er i stor grad preget av faste rutiner, men det kan også oppstå akutte problemer som må løses raskt. Det stilles strenge sikkerhetskrav til arbeidet som utføres.

 

Personlige egenskaper

Som banemontør jobber du både selvstendig og i tett samarbeid med andre. Du må være praktisk anlagt, men også ha teoretiske kunnskaper og kompetanse innen teknikk og elektronikk. Du må være rutinert og villig til å delta i planlegging av arbeidene fra A-Å.

Elektrikerfaget

NRC Group er godkjent lærebedrift innen elektrofaget. Som utdannet elektriker vil du utføre arbeid med nybygging og vedlikehold av jernbane, trikk og t-bane samt elektroarbeider i nærings- og industriinstallasjoner, nybygging og vedlikehold. Dette innebærer arbeid med alt fra vekselvarme, belysning og sporveksler, til planoverganger og plattformer. En elektriker skal kunne arbeide både selvstendig og i arbeidslag. Det kreves en kombinasjon av teoretiske samt praktiske kunnskaper knyttet til sikkerhet, nøyaktighet, tegninger, teknologi og materialer. Lover og forskrifter for tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige områder står sterkt i fokus for alle som arbeider innen elektrikerfaget.

 

Vanlige arbeidsoppgaver for en elektriker:

 • Nybygging, vedlikehold, kontroll av systemer og feilretting
 • Planlegging og kvalitetssikring
 • Feilretting, både planlagt og akutt
 • Vekselvarme
 • Belysning
 • Overvåking

Arbeidet er i stor grad preget av faste rutiner, men det kan også i en del tilfeller oppstå akutte problemer som må løses raskt. NRC Group gjennomfører prosjekter på ulike banestrekninger over hele landet. Det stilles strenge sikkerhetskrav til arbeidet som utføres.

 

Personlige egenskaper

Som elektriker jobber du både selvstendig og i tett samarbeid med andre. Du må være praktisk anlagt, men også ha teoretiske kunnskaper og kompetanse innen teknikk og elektronikk. Du må være rutinert og villig til å delta i planlegging av arbeidene fra A-Å.

Energimontørfaget

NRC Group er godkjent lærebedrift innen energimontørfaget. Som utdannet energimontør vil du utføre arbeid med nybygging og vedlikehold av strømforsyning til jernbane, t-bane og trikk. En energimontør skal kunne arbeide både selvstendig og i arbeidslag. Det kreves en kombinasjon av teoretiske samt praktiske kunnskaper knyttet til sikkerhet, nøyaktighet, tegninger, teknologi og materialer. Lover og forskrifter for tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige områder står sterkt i fokus for alle som arbeider innen energimontørfaget.

 

Typiske arbeidsoppgaver for en energimontør:

 • Vedlikehold, montering og reparasjon av det elektriske nettet, kabler og strømforsyningsanlegg
 • Stell og ettersyn for å forhindre skader på materiell
 • Utføre feilsøking av elektriske anlegg og utstyr
 • Reise stolper og legge kabler
 • Ledningsanlegg for lavspenning og høyspenning
 • Signal- og fjernstyringsanlegg
 • Kabelanlegg for lavspenning og høyspenning
 • Strømforsyningsanlegg
 • Stasjonsanlegg
 • Elektriske bygningsinstallasjoner
 • Montering av lys- og signalanlegg

Arbeidet er i stor grad preget av faste rutiner, men det kan også i en del tilfeller oppstå akutte problemer som må løses raskt. NRC Group gjennomfører prosjekter på ulike banestrekninger over hele landet. Det stilles strenge sikkerhetskrav til arbeidet som utføres.

 

Personlige egenskaper

Som energimontør jobber du både selvstendig og i tett samarbeid med andre og ofte under vanskelige forhold. Du må være praktisk anlagt, men også ha teoretiske kunnskaper og kompetanse innen teknikk og elektronikk. Du må også være rutinert og være villig til å delta i planlegging av arbeidene fra A-Å samt holde deg oppdatert innen lover og forskrifter. Arbeidet stiller høye krav til sikkerhet og god kommunikasjon mellom utførende mannskap. Du må også tåle å arbeide i store høyder og ha godt fargesyn.

Sikkerhetsvakter / vakter for el-sikkerhet

Ved arbeider i jernbanesporet kreves det spesifikke sikkerhetstiltak for å sikre de som arbeider i sporet for påkjørsel av tog eller annet rullende materiell, og andre ulykker. Dette ansvaret ligger på hoved-sikkerhetsvakten. Ved store arbeider i spor hvor det kan være behov for frakopling av kjørestrømmen brukes leder for elsikkerhet. I NRC Group kan vi gi deg utdannelse som sikkerhetsvakt, hoved-sikkerhetsvakt eller leder for el-sikkerhet.