Kontaktpersoner og fakturainformasjon

NRC Group ASA – 135285                 

c/o Azets Insight AS

Postboks 6599

7439 Trondheim

Organisasjonsnummer: 910 686 909 

Epost for fakturering: invoice.135285@vismabpo.no

 

 

NRC Anlegg AS                                   

Postboks 3270

7439 Trondheim

Organisasjonsnummer: 914 601 290

Epost for fakturering: invoice-914601290@azetsinvoice.com

 

 

 

 

NRC Norge AS – 922104                     

c/o Azets Insight AS

Postboks 6599

7439 Trondheim

Organisasjonsnummer: 997 342 259

Epost for fakturering: invoice.922104@vismabpo.no

 

 

NRC Bane AS – 922054                       

c/o Visma Services Norge AS

Postboks 6599

7439 Trondheim

Organisasjonsnummer: 997 371 569

Epost for fakturering: invoice.922054@vismabpo.no

Hans Olav Storkås 
Daglig leder
 +47 90 12 27 44
 hans.olav.storkaas[at]nrcgroup.no

Bane:

Hans Olav Storkås
Daglig leder NRC Norge AS
 +47 90 12 27 44
 hans.olav.storkaas[at]nrcgroup.no

Morten Thuve
Daglig leder Fibertech AS
+47 91 13 73 40
mt[at]fibertech.no

Anlegg:

Lars Gunnar Andersen
Divisjonsdirektør Anlegg
 +47 99 20 65 18
 lars.gunnar.andersen[at]nrcgroup.no

Miljø:

Øystein Eide-Fredriksen
Divisjonsdirektør Miljø
 +47 46 91 16 08
oef[at]nrcgroup.no

Torbjørn Haugo
Daglig leder Norsk Saneringsservice AS
 +47 99 41 99 99
torbjorn[at]norsksanering.no

Frank Vestveit
Daglig leder Gunnar Knutsen AS
 +47 91 84 31 00
frank[at]gunnarknutsen.no

Arne Clausen
Daglig leder Gravco AS
 +47 97 51 84 00
arne.clausen[at]nrcgroup.no

Fred Ytterdahl
Daglig leder Miljøvakta
 +47 23 89 72 52
post[at]miljovakta.no