Styret

Helge Midttun (1955)

Styreleder

Helge Midttun har lang og bred erfaring fra en rekke ulike industrier. Han har tidligere innehatt posisjoner som administrerende direktør i Fjord Seafoods ASA, Det norske Veritas og Aker Biomarine ASA. Midttun har sittet i styret i Statoil ASA, Aker Kværner ASA og Rieber og Søn ASA (styreleder). På nåværende tidspunkt er Midttun styreleder i Aibel, Hent, Sonans og Atlantis Vest, i tillegg til hans verv i NRC Group. Midttun har 105,000 aksjer i NRC Group. Han har vært styreleder i NRC Group siden desember 2015.

Brita Eilertsen (1962)

Styremedlem

Brita Eilertsen har mer enn 15 års erfaring fra investment banking og konsulentbransjen. Eilertsen har vært aktiv som styremedlem i ulike børsnoterte og private selskaper innen ulike industrier siden 2005. På nåværende tidspunkt er hun styremedlem i Pareto Bank, Axactor og Next Biometrics, i tillegg til sin rolle i NRC Group. Eilertsen har ingen aksjer i NRC Group. Hun har vært styremedlem i NRC Group siden mai 2015.

Kjersti Kanne (1968)

Styremedlem

Kjersti Kanne har operasjonell og teknisk ekspertise etter over 25 år innen olje- og gassindustrien. Siden 1997 har hun besatt ulike stillinger i GE Oil & Gas, og er i dag ansatt som leder for Digital Engineering i divisjonen Oilfield Equipment i Baker Hughes, et av datterselskapene i GE. Hun har i tillegg tidligere erfaring fra ABB og VetcoGray. Kanne har 1,500 aksjer i NRC Group. Hun har vært styremedlem i NRC Group siden september 2015.

Harald Arnet (1961)

Styremedlem

Harald Arnet er partner og administrerende direktør i Datum AS, og besitter mer enn 30 års erfaring fra corporate finance og med industrielle og finansielle investeringer, både nasjonalt og internasjonalt. Arnet representerer Datum Invest AS, som har 5,100,000 aksjer i NRC Group ASA. Arnet har 100,000 shares in NRC Group. Han har vært styremedlem i NRC Group siden august 2015.

Mats Williamson

Styremedlem

Williamson besitter mer enn 35 års erfaring fra ulike lederstillinger i Skanska Group. I tillegg til stillingen som viseadministrerende direktør for Skanska Group har han vært direktør for forretningsutvikling for konstruksjon i Sverige og UK og prosjektdirektør for Öresund-broen. Williamson er sivilingeniør fra Lund Institute of Technology, Sverige, og har i tillegg til en AMP-utdannelse fra Harvard Business School. Han har erfaring fra flere styreverv i svenske selskaper.

Rolf Jansson (1969)

Styremedlem

Jansson er President og CEO i VR Group, Finnish Railways. Han var tidligere senior vise-president for forretningsutvikling og logistikk i VR Group. Før han kom til VR Group jobbet han med investment banking i Nordea Corporate Finance, og besitter i tillegg bred erfaring fra konsulentbransjen, hovedsakelig fra Booz Allen Hamilton. Jansson sitter i tillegg i styret i Sarlin Group, Varma Mutual Pension Insurance Company og East Office of Finnish Industries. Jansson representerer VR Group OY, som har rundt 18% av aksjene i NRC Group. Jansson har ingen egne aksjer i selskapet. Han har vært en del av styret i NRC Group siden januar 2019.

Eva Nygren (1955)

Styremedlem

Nygren besitter mer enn 35 års operasjonell erfaring fra bygg– og anleggsindustrien, inkludert ledende stillinger som investeringsdirektør for svenske Trafikverket, President og CEO i Rejlers og President i Sweco i Sverige. Nygren er i dag aktivt styremedlem med posisjoner som styremedlem og styreleder i en rekke børsnoterte, private og statlige selskaper i Norden. Nygren har ingen aksjer i selskapet. Nygren har sittet i styret i NRC Group siden januar 2019.