Styret

Helge Midttun (1955)

Styreleder

Helge Midttun har lang og bred erfaring fra en rekke ulike industrier. Han har tidligere innehatt posisjoner som administrerende direktør i Fjord Seafoods ASA, Det norske Veritas og Aker Biomarine ASA. Midttun har sittet i styret i Statoil ASA, Aker Kværner ASA og Rieber og Søn ASA (styreleder). På nåværende tidspunkt er Midttun styreleder i Aibel, Hent, Sonans og Atlantis Vest, i tillegg til hans verv i NRC Group. Midttun har 100,000 aksjer i NRC Group. Han har vært styreleder i NRC Group siden desember 2015.

Brita Eilertsen (1962)

Styremedlem

Brita Eilertsen har tidligere erfaring som investment banker fra SEB og Forenede Fonds. Hun besitter mer enn 10 års erfaring som aktivt styremedlem i ulike børsnoterte og private selskaper innen ulike industrier. Eilertsen har 35,000 aksjer i NRC Group. Hun har vært styremedlem i NRC Group siden mai 2015.

Kjersti Kanne (1968)

Styremedlem

Kjersti Kanne har operasjonell og teknisk ekspertise etter over 20 år innen olje- og gassindustrien. Siden 1997 har hun besatt ulike stillinger i GE Oil & Gas, Subsea Systems, og er i dag ansatt som Engineering Director. Hun har tidligere vært ansatt i Sylvester Industrier AS og Oceaneering AS. Kanne har 1,500 aksjer i NRC Group. Hun har vært styremedlem i NRC Group siden mai 2015.

Harald Arnet (1961)

Styremedlem

Harald Arnet er partner og administrerende direktør i Datum AS. Arnet har over 30 års erfaring fra corporate finance og med industrielle og finansielle investeringer, både nasjonal og internasjonalt. Arnet representerer Datum Invest AS, som har 5,100,000 aksjer i NRC Group ASA. Han har vært styremedlem i NRC Group siden mai 2015.

Mats Williamson

Styremedlem

Williamson besitter mer enn 35 års erfaring fra ulike lederstillinger i Skanska Group. I tillegg til stillingen som viseadministrerende direktør for Skanska Group har han vært direktør for forretningsutvikling for konstruksjon i Sverige og UK og prosjektdirektør for Öresund-broen. Williamson er sivilingeniør fra Lund Institute of Technology, Sverige, og har i tillegg til en AMP-utdannelse fra Harvard Business School. Han har erfaring fra flere styreverv i svenske selskaper.

Rolf Jansson (1969)

Styremedlem

Jansson er President og CEO i VR Group, Finnish Railways. Han var tidligere senior vise-president for forretningsutvikling og logistikk i VR Group. Før han kom til VR Group jobbet han med investment banking i Nordea Corporate Finance, og besitter i tillegg bred erfaring fra konsulentbransjen, hovedsakelig fra Booz Allen Hamilton. Jansson sitter i tillegg i styret i Sarlin Group, Varma Mutual Pension Insurance Company og East Office of Finnish Industries.

Eva Nygren (1955)

Styremedlem

Nygren besitter mer enn 35 års operasjonell erfaring fra bygg– og anleggsindustrien, inkludert ledende stillinger som investeringsdirektør for svenske Trafikverket, President og CEO i Rejlers og President i Sweco i Sverige. Nygren er i dag aktivt styremedlem med posisjoner som styremedlem og styreleder i en rekke børsnoterte, private og statlige selskaper i Norden. Nygren har sittet i styret i NRC Group siden januar 2019.