E134 Trollerudmoen – Saggrenda

E134 Trollerudmoen – Saggrenda ligger i Kongsberg kommune. Prosjektet er en av tre parseller i hovedprosjektet E134 Damåsen – Saggrenda. Vegstrekningen er 4,7 km.

Prosjektet utføres som hovedentreprise i arbeidsfellesskap med Bertelsen & Garpestad AS (grunnarbeider) og Metrostav a.s (tunnel), der vi er ansvarlige for konstruksjoner.

Hovedmengder:

  • Ca. 4,7 km ny to-felts vei i jomfruelig terreng
  • 850 m tunnel T14,5
  • 700.000 m³ masseflytting i dagen
  • 500.000 m³ sprengning i dagen
  • Ny Saggrenda bru, 310 m
  • Diverse bruer, underganger og støttemurer
  • 4 stk. tekniske bygg
  • 20 000 m³ konstruksjonsbetong

FAKTA

Prosjektnavn: E134 Trollerudmoen – Saggrenda

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Region Sør