Kaiforlengelse av Sjursøya containerterminal

I fellesskap med LemminkäinenNorge AS har vi ferdigstilt 361 meter kaiforlengelse av Sjursøya containerterminal for Oslo Havn KF. Ny total kailinje er i dag 665m.

Arbeidene har bestått av mudring av 15 000 m3 for å oppnå riktig seilingsdybde, plastring av kaifront med 14 500 m3 ned til kote–20 for erosjonssikring. Peleramming til fjell med ca. 5500 meter, betongarbeider 11 000 m3 og montering av kranskinner, fendere og annet kaiutstyr for 361 meter med ny kai.

Miljømål for Sydhavna-utbyggingen

Sydhavna skal bygges ut på en mest mulig miljøvennlig måte innenfor forsvarlige økonomiske og tekniske rammer. Ferdig utbygd skal havna fremstå med minst mulig miljøbelastning for nærmiljøet og minimering av utslipp regionalt i forhold til forsvarlig drift av området.

Grunnarbeider og fundamentering ble utført i hovedentreprise, betongarbeider og utstyr ble utført i totalentreprise.

FAKTA

Prosjektnavn: E134 Trollerudmoen – Saggrenda

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Region Sør