Rehabilitering av brygge på Rådhuskaia i Oslo

Prosjektet omfattet opprusting av eksisterende fundamenter i sjø, nye betongdekker som en totalleveranse, håndtering av forurenset grunn og utskifting av dekker.

Prosjektet ble ut ført som hovedentreprise, NS 8405. Nytt betongdekke ble levert som totalentreprise.

Hovedmengder:

  • Riving av betongdekker/kai: 1800 m²
  • Wiresaging av brukar og dekker: 800 m²
  • Utsjakting for nye fundamenter: 15000 m²
  • Nytt betongdekke: 800 m²
  • Nye brukar. 100 m3
  • Undervannstøp som erosjonssikring: 360 m
  • Smågatestein brukt i buemønster: 740 m²
  • Tredekke med glassfelt og klatrenett: 660 m²
  • Parkmessig utførelse
  • Nye pollerfundamenter m.m.

FAKTA

Prosjektnavn: 24HAV16 – rehabilitering Rådhusbrygge 2
Oppdragsgiver: Oslo Havn KF