Utvidelse og ombygging av Holtet Base

I forbindelse med fornyelse av trikken i Oslo, skal det utvikles en tilstrekkelig basestruktur for mottak og drift av nytt rullende materiell, samt for å opprettholde vedlikehold av trikkens infrastruktur.

I forbindelse med fornyelse av trikken i Oslo, skal det utvikles en tilstrekkelig basestruktur for mottak og drift av nytt rullende materiell, samt for å opprettholde vedlikehold av trikkens infrastruktur. Holtet Base skal utvides og ombygges og den siste gjenværende strekningen på Ekebergbanenskal fornyes.

Prosjektet er komplekst og anleggsområdene er til dels små og trange. I tillegg vil trikkedriften opprettholdes på området gjennom hele anleggsperioden. Det er derfor høyt fokus på planlegging og fremdrift.

Miljømål: Bedre miljøkvalitet, fossilfri og utslippsfri anleggsplass, 90% sorteringsgrad ba-avfall, støyreduksjon.

Følgende hovedmengder er omfattet i vårt oppdrag:

  • 3.000 meter byspor 
  • 36 veksler, 2 sporkryss
  • 31.000 m3berg og løsmasser
  • 440 meter støyskjerm
  • 25.000 meter trekkerør
  • 3.300 meter drens- og VA-ledninger
  • Fordrøyningsmagasinfor overvann
  • Riving, nybygg og rehabilitering av bygg

Prosjektet utføres i generalentreprise.

FAKTA

Prosjektnavn: Holtet Base
Oppdragsgiver: Sporveien Oslo AS