Nytt KL- anlegg med AT på strekningen MOI-Egersund på Sørlandsbanen

Som ledd i det pågående arbeidet med opprustning av strømforsyningen på Sørlandsbanen, bygger vi nytt kontaktledningsanlegg på strekningen Moi – Egersund (Kjelland).

Strekningen Moi – Kjellander ca. 45 km lang. Terrenget er skiftende og til dels ulendt.

Hovedarbeider:

  • Eksisterende master skal rives og erstattes med nye.
  • Gamle sugetransformatorer skal erstattes med åtte autotransformatorer (AT).
  • Ca. 1000 master med utliggere skal byttes på strekningen, samt barduner, åk og hengemaster med utliggere i tunneler.
  • Entreprisen omfatter også omfattende arbeider med føringsveier, nye kabler, jording, teleanlegg med lufthengt fiber (45 000m) og nye RTUer.

I forbindelse med at de gamle sugetransformatorene saneres, bygger vi også om signalanlegget og fjerner de gamle isolerte skjøtene.

FAKTA

Prosjektnavn: KL-anlegg med AT Moi – Egersund

Oppdragsgiver: Bane NOR Infrastruktur Prosjekter, Teknisk