Tjenester

NRC Group er ledende entreprenør innen samferdselsrelatert infrastruktur i Norge, Sverige og Finland. Selskapet er en totalleverandør av alle typer tjenester knyttet til banerelatert infrastruktur, herunder prosjektering, grunnarbeid, sporarbeid, sikkerhet, elektro, tele, signal og miljø. Selskapet jobber med jernbane, t-bane, trikk, havn/kai, vei og annen nærliggende infrastruktur.