Tjenester

NRC_landing_tjenester_WHITE_01 LANDMÅLING 1 PROSJEKT-STYRING GRUNN 3 SIKKERHET 2 ELEKTRO 5 SPOR 6 SIGNAL & TELECOM 4

Klikk på ønsket fase i prosjekthjulet for å lese mer.

Som totalleverandør av alle typer tjenester knyttet til banerelatert infrastruktur er vi der for å bygge landet for kommende generasjoner.