Anlegg

NRC Group i Norge har en egen anleggsdivisjon som utfører alt fra sammensatte og komplekse anleggsprosjekter med mange fag, til mer spesialiserte prosjekter. Vi opererer i hele landet, med tyngde på Sør- og Østlandet.

Tjenester:

  • Plasstøpte betongkonstruksjoner
  • Montering av bærende stål- eller betongkonstruksjoner
  • Vei- og grunnarbeider
  • Vannforsynings- og avløpsanlegg
  • Landskapsutforming

Markeder:

  • Samferdsel; veibygging, sporvei og brukonstruksjoner
  • Havne-/kaianlegg; grunn- og betongarbeider, fra sjø og land
  • Energi; nybygg og rehabilitering av damanlegg
Kontakt

Lars Gunnar Andersen
NRC Norge AS
Divisjonsdirektør Anlegg
 +47 99 20 65 18
 lars.gunnar.andersen[at]nrcgroup.no