Elektro

Som totalleverandør av tjenester til banerelatert infrastruktur har vi bred kompetanse innen vedlikehold, ombygging og nybygging av strømforsyningsanlegg innen lavspent, høyspent og kontaktledningsnett.

Det stilles strenge sikkerhetskrav og forskrifter til arbeid relatert til elektriske anlegg. Vi har de nødvendige sertifiseringer og godkjenninger som kreves for prosjektering, bygging og vedlikehold av elektriske anlegg og installasjoner knyttet til trikk, t-bane og tog. 

Disse anleggende inkluderer:

 • Forsyningsanlegg – lavspenning
 • Ledningsanlegg – høyspenning
 • Industri – lavspenningsanlegg
 • Ledningsanlegg – lavspenning
 • Bygning – lavspenningsanlegg
 • Forsyningsanlegg – høyspenning
 • Jernbane- og sporveisdrift – elektriske lavspenningsanlegg
 • Jernbane- og sporveisdrift – elektriske høyspenningsanlegg

Vi tilbyr bred kompetanse og lang erfaring innen følgende fagområder knyttet til elektro:

Lavspent:

 • Kabelanlegg
 • Fordelingstavler
 • PLS-anlegg
 • RTU-anlegg
 • UPS-anlegg
 • Sporvekselvarmeanlegg
 • 1000 V togvarmeanlegg IT/TN
 • Belysningsanlegg
 • Nødlysanlegg i tunneler
 • Strømskinneanlegg
 • Merking og dokumentasjon
 • AUS-arbeide
 • Øvrige elektriske anlegg for jernbane og t-bane

Høyspent:

 • Kabelanlegg
 • Bryteranlegg
 • Transformer
 • Omformerstasjoner
 • Likeretterstasjoner
 • Linjeanlegg
 • Jordingsanlegg
 • AUS-arbeide
 • Merking og dokumentasjon
 • Øvrige elektriske anlegg for jernbane og t-bane
 • Kontaktledning:
 • Bygging av alle typer nye anlegg
 • Ombygging av alle typer KL-anlegg
 • Sicat-beregninger
 • Produksjon av utligger
 • Bygging/ombygging av sugetransformatorer
 • Jording/retur anlegg
 • Målinger av jordingsanlegg
 • Måling av returkretsanlegg
 • Merking og dokumentasjon