Grunn

I NRC Group tilbyr vi en bred portefølje av tjenester innen grunnarbeid til samferdsel- og infrastrukturprosjekter, herunder vei, bane, fundamentering, vann- og avløp, boligbygg, broer og andre kompliserte betongkonstruksjoner samt tunneler. Vi har lang erfaring og høy kompetanse innen disse fagområdene.

Våre ansatte besitter en sterk faglig kompetanse innen bygg- og anleggsteknikk og prosjektledelse. Våre erfarne prosjektledere har ledet en rekke omfattende prosjekter innen boligbygg, vei, tunnel, bro, kaier, dammer, bane og andre anlegg over hele landet gjennom en årrekke.

Arbeidene vi utfører med egne fagarbeidere omfatter ulike fagområder som graving, betongarbeid, vann- og avløp, forskaling, armering, ledningsarbeid og kjerneboring.

Våre høyt kvalifiserte fagarbeidere besitter de nødvendige godkjenninger og sertifiseringer på tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige områder. I NRC Group har vi sentral godkjenning av ansvarsrett for grunn, bygg og anlegg i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr. 488 (SAK10):

  • Utførelse av Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3
  • Utførelse av Grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 3
  • Utførelse av plass-støpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2

 

Vann og avløp

Les mer på gravco.no