Landmåling

Landmåling danner grunnlaget for alle prosjekter knyttet til samferdsel og infrastruktur, og er et sentralt element i arbeid med traseer, enten det gjelder jernbane, trikk eller t-bane. I NRC Group har vi in-house landmålere med spesialkompetanse innen landmåling knyttet til bane-, trase- og andre samferdsels-prosjekter. Våre medarbeidere har også lang erfaring med BIM innen infrastruktur fra både store og små prosjekter. 

 

Våre stikningsingeniører er dedikerte, løsningsorienterte og nøyaktige, og besitter høy kompetanse innen sitt felt.

 

Våre stikningsingeniører har erfaring med de fleste kjente programvarene som bl.a. AutoCAD, Bentley Rail, MDT og Gemini Terreng & Entreprenør, og vil kunne både motta og levere data til videre bearbeidelse ved behov.

Ved bruk av profesjonelt oppmålingsutstyr, og en strukturert og systematisk framgangsmåte leverer vi bl.a. følgende tjenester innen landmåling:

 

 • Bygg- og anleggsstikning
 • Skanning
 • As-built-dokumentasjon
 • Oppmåling med GNSS/GPS eller Topcon Positioning Systems
 • Masseberegning
 • Terrengprofilering
 • Etablering, måling og utjevning av fastmerkenett
 • Presentasjon/visualisering av måledata
 • Konvertering/transformasjon av kartdata
 • Linjeberegning (horisontale og vertikale geometriske beregninger)
 • Pakkedata til pakking av spor

Med nøyaktighet og presisjon bygger vi landet for kommende generasjoner