Miljø

Entreprenørbransjen og infrastrukturutbygging er forbundet med et stort klima- og miljøansvar. I NRC Group tar vi dette på alvor og satser på bærekraftig infrastrukturutbygging. Hensyn til miljø er en viktig del av de infrastrukturoppdrag vi utfører i dag og en naturlig del av vår verdikjede.

NRC Group har i Norge en egen miljødivisjon som vil sikre at vi som entreprenør finner de gode miljøløsningene i arbeidet og prosjektene vi utfører. Miljødivisjonen består i dag av selskapene Norsk Saneringsservice, Miljøvakta, Gunnar Knutsen og Gravco. Vi leverer tjenester innenfor transport, massehåndtering, rivning, vann- og avløpstjenester samt miljøhåndtering og kartlegging.

Tjenester:

 • Miljøkartlegging
 • Rivning
 • Sanering
 • Masse – og avfallstransport
 • Gjenvinning
 • Vann – og avløp
 • Drenering
 • Miljøberedskap

Markeder:

 • Bygg – og anlegg
 • Infrastrukturutbygging
 • Privatmarkedet
Kontakt

Øystein Eide-Fredriksen
NRC Norge AS
Divisjonsdirektør Miljø
 +47 46 91 16 08
 oef[at]nrcgroup.no