Signal & tele

Signal for banerelatert infrastruktur er en av våre spesialistfelt. Våre ansatte har lang og bred erfaring innenfor anlegg- og bygg-ledelse, utbygging og vedlikehold av nye og eksisterende signalanlegg for jernbane og annen banerelatert infrastruktur.

Våre tjenester innen signal dekker hele fagområdet, og våre signalmontører og sikkerhetskontrollører har spesialistkompetanse innen montering, drift, vedlikehold og feilretting av ulike typer signalanlegg. 

Dette inkluderer fjernstyringsanlegg, ulike former for sikringsanlegg eller automatisk togkontroll.

 Våre sluttkontrollører sikrer at signalanlegget fungerer i henhold til anleggsdokumentasjon og oppfyller krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon. I tillegg består vår signalavdeling av erfarne anleggsledere, byggeledere, hovedsikkerhetsvakter og prosjektledere.

Våre ansatte besitter de nødvendige godkjenninger og sertifikater som kreves for vedlikehold, kontroll og om– og nybygging av sikringsanlegg på banerelatert infrastruktur. Dette inkluderer signalanlegg for tog, t-bane og trikk, i Norge og Sverige.