Sikkerhet

I NRC Group setter vi sikkerhet først. Vi er opptatt av at arbeidsplassen til våre ansatte og partnere er trygg, at enhver anleggsplass er best mulig sikret for lokalbefolkning og andre som ferdes rundt, og ikke minst at sluttresultatet på arbeidet vi utfører gjør samfunnet til et tryggere sted for befolkningen.

I NRC Group har vi egne verktøy for sikkert arbeid, og utfører daglig grundige risikoanalyser på arbeidet som utføres. Våre verktøy for sikkerhet inkluderer RUH (Rapport for uønskede hendelser) og SJA (Sikker jobbanalyse).

Ved hjelp av disse verktøy vil vi kunne gjøre arbeidet tryggere, hindre alvorlige arbeidsskader og andre ulykker knyttet til våre anleggsområder, samt sikre kvaliteten på sluttproduktet.

Det stilles strenge krav og forskrifter til sikkerhet på alle prosjekter knyttet til baneinfrastruktur og andre grunn – og anleggsprosjekter. I NRC Group har vi har høyt kvalifiserte og erfarne hoved-sikkerhetsvakter, lokale sikkerhetsvakter og ledere for el-sikker in-house.

I NRC Group setter vi sikkerhet først

Hoved-sikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt

Hoved-sikkerhetsvakt er ansvarlig for å påse at trafikkregler blir overholdt og at alle nødvendige tiltak for å sikre personell blir iverksatt.

 

Våre sikkerhetsvakter har lang erfaring innen sine felt, det være for jernbane og andre sporrelaterte prosjekter eller for utbygging av vei, broer og grunnarbeid for bygg.

 

Våre hoved-sikkerhetsvakter er kjent med alle typer risiko som kan oppstå underveis i et prosjekt, samt de ulike tiltak som kan iverksettes for å løse potensielle utfordringer.

Leder for el-sikkerhet

Leder for elsikkerhet er ansvarlig for sikkerheten ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg. Leder for elsikkerhet skal blant annet påse at arbeidet utføres på forsvarlig måte og i samsvar med gjeldende forskrifter og prosedyrer.

 

I tillegg er leder for el-sikkerhet ansvarlig for:

  • gi arbeidslaget nødvendig instruksjon
  • påse at det etableres nødvendige sikkerhetstiltak på arbeidstedet
  • gi tillatelse for igangsettelse av arbeidet
  • overvåke arbeidet
  • sørge for forsvarlig avvikling av sikkerhetstiltak på arbeidsstedet

2.person ved frakopling

I tillegg til leder for elsikkerhet kreves det en 2. person når det foretas frakopling og jording av et arbeidssted. 2. person skal påse at jording utføres forsvarlig, samt ivareta beredskapen dersom en ulykke skulle oppstå.

 

NRC Group har godkjente 2. personer som arbeider tett sammen med leder for elsikkerhet, både som team eller som enkeltperson hvor det behøves.