Spor

Som totalleverandør i Norge og Sverige på alle typer tjenester knyttet til baneinfrastruktur har vi spesialistkompetanse innen oppgradering og fornyelse av spor for både trikk, t-bane og tog.

Vårt spekter av tjenester dekker alle fagområder og funksjoner knyttet til sporarbeid, inkludert prosjektering, landmåling, grunnarbeid, sikkerhetsarbeid, oppgradering av eksisterende, eller legging av nye, spor, samt tjenester knyttet til lav og høyspent-ledninger, telekommunikasjon, signal og vann- og avløp.

Våre høyt kvalifiserte fagarbeidere besitter de nødvendige godkjenninger og sertifiseringer på tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige områder.

I tillegg til å ha sin nødvendige kompetanse er mange av våre ansatte også utdannet som hoved-sikkerhetsvakter, ledere for elsikkerhet eller maskin- og togførere. De bistår således med allsidig kompetanse på prosjektene og gir oss god fleksibilitet under utførelse av prosjekter.

I NRC Group kjenner vi forholdene for skinnegående trafikk over hele landet og har de nødvendige lokale godkjenninger og lokalkunnskapen som behøves for å kunne levere skreddersydde og effektive løsninger til alle våre kunder. Vi har tilgjengelig maskiner og utstyr for å ta større totalprosjekter innen sporbygging, både i Norge og Sverige.

Arbeidene vi utfører innen spor omfatter:

 • Banemontering – vedlikehold og reparasjon av skinner, sviller, bruer, sporveksler m.m.
 • Kabellegging
 • Ballastrens
 • Legging av nye spor – by- og forstadsbane for trikk, t-bane og togspor

Våre fagarbeidere består bl.a. av:

 • Anleggsarbeidere
 • Sporarbeidere
 • Maskinførere
 • Signalgivere
 • HMS-ansvarlige
 • Sikkerhetsvakter / hovedsikkerhetsvakter
 • Prosjektledere